Acord sobre les classificacions dels llibres d’imaginació.

Consulteu el document resultant del treball que el grup de treball va fer sobre la classificació dels llibres d'imaginació en les biblioteques infantils i juvenils.