classificacio

Acord sobre les classificacions dels llibres d’imaginació.

Consulteu el document resultant del treball que el grup de treball va fer sobre la classificació dels llibres d'imaginació en les biblioteques infantils i juvenils.