- Quins apartats us seria útil que incloguéssim a la wiki?
- Quines eines de treball?
- Quins espais de diàleg?

A la wiki, els membres del grup podem compartir les nostres experiències i coneixement, la feina que fem cada dia a les biblioteques, etc...

Feu servir aquesta pàgina per proposar les vostres idees.

A la wiki hi pot haver tot allò que creiem que pot ser-nos útil, però ens ho heu de fer saber!
Deixeu les vostres propostes a la pestanya "Discussion".
Recordeu que per fer-ho, haureu d'haver entrat a la wiki amb el vostre nom d'usuari i contrasenya, allà on diu "Sign in".